ULTRA מלח דובדבן מליק אליקוויד - מעבדות אולטרה נוזליות

אבטיח מלח דובדבן מלח

אבטיח אבטיח דובדבנים עסיסי נוזל כדי לרגש את טעמים. אדי קיץ נהדר בניקוטין מלח. אבטיח דובדבן הוא אחד מטעמי המלח המקוריים של Ultra Eliquids בקנדה. הרבה של טעם כדי לעזור להפחית את הלשון.
Mg