בסיס אולטרה ערפל H מתכת 60 מ"ל

טל דבש + שמנת כבדה + מלפפון + ליים.
mg