האם אדי יכול לגרום לדלקת ריאות וההיפות מסוכנת? - מעבדות אולטרה נוזליות