כיצד להפסיק לעשן בעזרת אידוי - מעבדות נוזליות במיוחד