ULTRA מלח BB Yum Scoops Eliquid

ההרכב של אולטרה סקופים הוא סרט הקיץ המושלם! שמנת, לעיסה, טוב. טעם אלקטיבי חזק שישמור עליכם מרוצה כל היום! הגלידה האולטימטיבית.


חוזק ניקוטין