ULTRA מלח תות סקופים קרח אליקוויד - מעבדות נוזלי במיוחד

ULTRA מלח תות קרח סקופים

סורבה תות שדה הטוב ביותר עם שילוב מתאים בדיוק של טארט וקרם תות קר. מלאו את המיכל או התרמיל ותיהנו מכל הקרירות המתוקה שתוכלו לבקש! 

mg